ವಿದ್ಯಾಸಾರಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2022

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ಸಾವಿರ ರೂ..!

ವಿದ್ಯಾಸಾರಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಅರ್ಹತೆಗಳು

 ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಬೇಕ.

ವಿದ್ಯಾಸಾರಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲೆಗಳು

 ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ  ಗುರುತಿನ ಆಧಾರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

BE / B.Tech ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆೆ

 ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಬೇಕು.  

 ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ

 ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಬೇಕು.

ವಿದ್ಯಾಸಾರಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೊತ್ತ

ಐಟಿಐ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಕಾನ್ಕಾರ್ಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15000.00 ರೂ ಇರುತ್ತದೆ

ವಿದ್ಯಾಸಾರಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಉದ್ದೇಶ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮೂಲಕ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ