ವಿದ್ಯಾಧನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2022

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ರೂ ರಿಂದ 60,000 ರೂ ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು..!

ವಿದ್ಯಾಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಉದ್ದೇಶ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ವಿದ್ಯಾಧನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಧಿಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 60000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾಧನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಬಹುಮಾನಗಳ ವಿವರಗಳು

 ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ಲಸ್ 1 ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ 2 ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ INR 5000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರ

ವಿದ್ಯಾಧನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2022 ಅರ್ಹತೆಗಳು

 ವಿದ್ಯಾಧನ್ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರ ಆದಾಯವು 6 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಳಗಿರಬೇಕು.

ವಿದ್ಯಾಧನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಆಯ್ಕೆಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 

ವಿದ್ಯಾಧನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2022 ಅರ್ಜಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಾರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ವಿದ್ಯಾಧನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮೊತ್ತ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ 10,000 ರಿಂದ ರೂ 60,000 ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.