ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ

ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರತಾಗಿ ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಶಿರಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಾಲಯ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿರುವ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ

Arrow

ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಾಲಯವು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಕಾವಿ ಕಲೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ