ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಶಿಬಿರವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಧಿತ ಆನೆಗಳ ಅರಣ್ಯ ಶಿಬಿರವಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ 14 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಶಿಬಿರವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಅನುಭವಿ ಮಾವುತರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾವುತರು ಅಥವಾ ಆನೆ ಪಾಲಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶುಲ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ನದಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದು.

ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಈಗ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಶಿಬಿರದ ಎದುರು ಪ್ರಕೃತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಈಗ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಶಿಬಿರದ ಎದುರು ಪ್ರಕೃತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.