ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ದೇವಲಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ

ಇಲ್ಲಿದೆನೋಡಿ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ದೇವಾಲಯ

ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ

ಇದು 10 ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ದೇವಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ, ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಶೈಲಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು’ ಅಕ್ಷರಶಃ ‘ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಕಲ್ಲು’ ಎಂದರ್ಥ

ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜರು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು

ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ‘ಕಿಸುವೋಲಾಲ್’, ಅಂದರೆ ‘ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಿವೆ’