ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ?

ನಂಜನಗೂಡು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಪಿಲಾ ಅಥವಾ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ನಂಜನಗೂಡು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಪಿಲಾ ಅಥವಾ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ನಂಜುಂಡ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಲಾಹಲ ಅಥವಾ ವಿಷವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಶಿವ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲಾ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲು ನದಿಗಳು ಸೇರುವ ಸಂಗಮವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ  ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ  ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ,

ಅಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಶುರಾಮ ದೇವಾಲಯ ಮಾರುತಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ.

Arrow

ಸ್ಥಳೀಯ ದಂತಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಋಷಿ ಗೌತಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.