ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೇ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಅದ್ಬುತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ 

ರೈಲ್ವೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 1979 ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯ ಎರಡನೇ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿದೆ

ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ರೈಲ್ವೆಯ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಳೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮರದ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.