ಕಾರ್ಮಿಕ  ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ರೂ 25,000 ಹಣ ಬರುತ್ತೇ...!

ಕಾರ್ಮಿಕ  ಕಾರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2022

ಕಾರ್ಮಿಕ  ಕಾರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಬೀದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ  ಕಾರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ

9 ನೇ ತರಗತಿ 2000 ರೂ 

ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ 6000 ರೂ

ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು 25000 ರೂ 

ಕಾರ್ಮಿಕ  ಕಾರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಅರ್ಹತೆಗಳು

 ನೀವು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.

ಕಾರ್ಮಿಕ  ಕಾರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಾಖಲೆಗಳು

ಫೋಟೋ ಕೆಲಸಗಾರನ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ  ಕಾರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2022 ಅರ್ಜಿ ವಿಧಾನ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು

ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 15ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2022 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.