ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ||

ನೋಡಿಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಇಂದೇ ನೋಡಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರದೇಶದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಮಣೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3,200 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಪ್ರಶಾಂತ ತಾಣವಾಗಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಹವಾಮಾನದ ನಡುವೆಯೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಕುಂದಾದ್ರಿಯ ಮೇಲೆ, ಜೈನರ 23 ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ 17 ನೇ ಶತಮಾನದ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವಿದೆ

ಸಣ್ಣ ದೇವಾಲಯ, ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಕೊಳಗಳು ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿದೆ

ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ನೀವು ನೂರಾರು ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ

ಕುಂದಾದ್ರಿ  ಬೆಟ್ಟದ ಮಹಾದ್ವಾರ

ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ