ಕೋಟಕ್ ಕನ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ 2022

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ  1 ಲಕ್ಷ ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ

ಕೋಟಕ್ ಕನ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಉದ್ದೇಶ

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಮೊತ್ತ

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,00,000 ರೂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಕೋಟಕ್ ಕನ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2022 ಅರ್ಹತೆಗಳು

ಈ ಕೋಟಕ್ ಕನ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2022 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೋಟಕ್ ಕನ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹ 100000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಕೋಟಕ್ ಕನ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು

1. ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ 2. ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ 3. ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

 ಕೋಟಕ್ ಕನ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 75% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.

 ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಶುಲ್ಕ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಉಚಿತ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.