ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ

ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ನದಿಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ.

ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯವು ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ .

ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವ ನದಿಯು ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು

ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ದೇವರ ದಿವ್ಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕುಳಿತು ನೆನೆಯಬಹುದು

Arrow

ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು

ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಕೇರಳದ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.