ವಾರಣಾಸಿಯ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿರಬಹುದು ?

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

ವಾರಣಾಸಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಚತುರ್ಭುಜದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕಾಲಭೈರವ ದಂಡಪಾಣಿ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ವಿಷ್ಣು ವಿನಾಯಕ ಶನೀಶ್ವರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಗೌರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿವೆ

ಇದು ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಷ್ಣು, ವಿನಾಯಕ ಕಾಲಭೈರವ ಮತ್ತು ಶನೀಶ್ವರ ಮುಂತಾದ ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಗುಡಿಗಳಿವೆ.

ಮೊಘಲರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.