ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ  SDA ನೇಮಕಾತಿ ಕರ್ನಾಟಕ 2022

ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

WRD SDA ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ

ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಸರು

ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ  - 155

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ

ಕರ್ನಾಟಕ

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೂಳ್ಳಲು   ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ