ಜೋಗಿ ಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತವು ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತಿದೆ

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತ ಜೋಗಿಯಿಂದ ಈ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ

ಈ ಜಲಪಾತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಲಪಾತಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ

ಜೋಗಿ ಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತವು ಗುಹೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ

ಈ ತೊರೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ಉಪನದಿಯಾದ ಮಲಪಹಾರಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ

ಜಲಪಾತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ

ಇದು ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ