ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2022

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ  ಉದ್ದೇಶ

ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದು

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಅರ್ಹತೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಯಸ್ಸು 17-22 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು

12ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಕಟ್ಆಫ್ ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಡಿಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಧಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು