ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಹೆಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತವಾಗಿದೆ

ಕೆಮ್ಮಂಗುಂಡಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಿರಿಧಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಐತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

ಭದ್ರಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಹೆಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತವು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದವಾಗಿದೆ

ಹೆಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಜಲಪಾತದ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಕಾಫಿಯ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಜಲಪಾತದ ಸುತ್ತಲೂ ಪುಟ್ಟ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಬ್ಬೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರು ಕಪ್ಪು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ 551 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆ ಜಲಪಾತವು ಬೀಳುತ್ತದೆ

ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬೆ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಹೆಬ್ಬೆ ಬೀಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ

ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಚೆಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು ತಲುಪಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.