HDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಬಧ್ತೆ ಕದಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 15,000 ರಿಂದ 20,000 ರೂ..!

HDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಬಧ್ತೆ ಕದಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿಧಗಳು

9ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.

HDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಬಧ್ತೆ ಕದಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

9 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ. ಗ್ರಾಮೀಣಕ್ಕೆ 15000 ಮತ್ತು ರೂ. ನಗರಕ್ಕೆ 20000 ರೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

HDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಬಧ್ತೆ ಕದಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಅರ್ಹತೆಗಳು

ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ / ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು

HDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಬಧ್ತೆ ಕದಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು

 ಹಿಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ  ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

HDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಬಧ್ತೆ ಕದಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ

 ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಭಾರತೀಯನಾಗಿರಬೇಕು

B.Com., B.Sc., BA, BCA, ಇತ್ಯಾದಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರಬೇಕು

HDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು