ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 40 ಸಾವಿರ ರೂ..!

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಉದ್ದೇಶ

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ

ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 ಕಾಲೇಜಿನ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮರುಪಾವತಿ.

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಅರ್ಹತೆಗಳು

ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೀರಬಾರದು

ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು

 ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬೋನಫೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

 ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕದ 100% ಮರುಪಾವತಿ.

 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.1 ಲಕ್ಷ ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರಬೇಕುಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್