ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಇದು ಭಾರತದ ನಂದಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಂದಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಘಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಸಣ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಂಜಿ ಸರೋವರದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪುರಾವೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾಭಾಳ ಅಥವಾ ಮಬ್ಬಾಳ ತೀರ್ಥವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮುಖ್ಯ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 1008 ಕಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು

ಈ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನೆಲೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಿತ್ರವು ಗಂಗರ ಕಾಲದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಶಮರ್ಧಿನಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ನಂತರದ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಗಂಗಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ

ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಿಂಭಾಗದ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷಾಟಣ ಶಿವಗಳಂತಹ ದೇವರುಗಳ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇವೆ.