ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2022

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ..!

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2022 ರ ಉದ್ದೇಶ

ಈ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2022 ರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 ಬಾಲಕಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 2022 ರ ಅರ್ಹತೆಗಳು

 ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜನನ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2022 ರ ದಾಖಲೆಗಳು

ಪೋಷಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್  ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ

 ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.

 ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 2022 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು.

 ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ