ಬಾಬಾ ಬುಡನ್‌ಗಿರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಬಾಬಾ ಬುಡನ್‌ಗಿರಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಬಾ ಬುಡನ್‌ಗಿರಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗುಂಡಿ ಬಳಿಯ ಗದಾ ತೀರ್ಥ, ನಳ್ಳಿಕಾಯಿ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮನ ತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಜಲಪಾತಗಳಿವೆ.

ಮಾಣಿಕ್ಯ ಧಾರಾ ಜಲಪಾತದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ

ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರು ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಚಂದ್ರ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ದತ್ತಪೀಠ ಗುಹೆ ಮತ್ತು 16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್‌ನಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ

ಸೀತಾಳಯ್ಯನ ಗಿರಿಯಂತಹ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ರಮಣೀಯ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್‌ಗಿರಿ ನಡುವೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗವಿದೆ.

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೀರ್ಥವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಧಾರಾ ಜಲಪಾತದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಬಾ ಬುಡನ್‌ಗಿರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.