ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿ ಏನಿರಬಹುದು?

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1,400 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರ್ಗದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ದ್ವೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹು ದೈನಂದಿನ ದೋಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.

Arrow

ಹ್ಯಾವ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ನೀಲ್ ದ್ವೀಪಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಮರಳಿನ ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೈವಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು 572 ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 37 ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಹ್ಯಾವ್ಲಾಕ್ ದ್ವೀಪವು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹ್ಯಾವ್‌ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ನೀಲ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಜನರು ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್‌ನಿಂದ ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಬೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಬಾರಾಟಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಲಿ ಬಾಯ್ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ದಿನದ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.